Raskrižje s cestom s prednošću prolaska

Prometni znakovi