KOD 95

Od 1. srpnja 2013. godine, odnosno od dana pristupanja RH u EU nastupaju promjene u odnosu na izobrazbu profesionalnih vozača.

U skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013) profesionalni vozačimoraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna:

  • – vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE (Prijevoz tereta)
  • – vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE (Prijevoz putnika)

Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa člankom 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan „kod 95

Periodička izobrazbe vozača je obavezna i mora se proći svakih pet godina.

Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se vozačima osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.
Po završetku obuke koja traje 35 sati, vozačima se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje periodička izobrazba.

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture je Centru za osposobljavanje „Žabac“ izdalo rješenje kojim je dalo ovlaštenje za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača.

Sama obuka i izvođenje nastave je prilagođena Vama i vašim potrebama.

Kako određene programe obavljamo i terenski, nudimo Vam mogućnost dolaska u vašu firmu/obrt na dogovor.

Svi kandidati nakon završetka tečaja dobiju prigodne brošure s osnovnim uputama.

ADR

ADR

Osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari

Početne kvalifikacije

Početne kvalifikacije

Stjecanje početnih kvalifikacije za autotaksi, teretni i putnički prijevoz

Radni strojevi

Radni strojevi

Osposobljavanje za upravljanje radnim strojevima

Česta pitanja vezana uz KOD 95

Da. Svi vozači država članica EU koji imaju C/CE  i/ili D kategoriju, moraju imati upisam KOD 95 upisan u vozačku dozvolu.

Da. KOD 95 se upisuje u novu vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije (stupac broj 12).

Da. KOD 95 se upisuje u novu vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije (stupac br. 12).

Ukoliko ste C kategoriju položili prije  10. rujna 2009.,  a D kategoriju prije 10. rujna 2008. vrijede vam početne kvalfikacije. Potrebna vam je samo svjedodžba o provedenoj periodičkoj izobrazbi (prijevoz tereta i/ili putnika).

Ne. Potrebno je proći periodičku izobrazbu vozača. Ukoliko nemate srednju školu za vozača motornog vozila, potrebno je obaviti prekvalifikaciju za vozača (stjecanje početne kvalifikacije).

Da. KOD 95 izdan i upisan u HR vozačku dozvolu vrijedi  za sve države članice EU.

Da, ako imate prebivalište u Republici Hrvatskoj ili radnu dozvolu u HR.

KOD 95 vrijedi za kategorije C (prijevoza tereta) i/ili D (prijevoz putnika) te sve njihove vezane kategorije.

Ukoliko vrijedi (nije stariji od 15 mjeseci) tada ne morate obavljati liječnički pregled.