Početne kvalifikacije

Stjecanje početnih kvalifikacija je propisano člankom 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
Stječu se:

– provjerom znanja
– ubrzanim načinom stjecanja početnih kvalifikacija
– početne kvalifikacije stječu se i kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač motornog vozila uz koju se izdaje svjedodžba o početnim kvalifikacijama.

Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi u vozačku dozvolu upisuje „kod 95“.

POČETNA KVALIFIKACIJA POLAŽE SE ZA:

PRIJEVOZ TERETA – C1, C1E, C ili CE kategorije
PRIJEVOZ PUTNIKA – D1, D1E, D ili DE kategorije
AUTOTAKSI PRIJEVOZ

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:

– vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008.
– vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009.
– vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju »vozač motornog vozila«, izdanu do 1. srpnja 2013.

KOD 95

KOD 95

Periodička izobrazba profesionalnih vozača

ADR

ADR

Osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari

Radni strojevi

Radni strojevi

Osposobljavanje za upravljanje radnim strojevima