Radni strojevi

Rukovatelj bagerom

Program se donosi zbog polanika koji imaju potrebe formalizirati vještine i znanja za koje posjeduju praktična iskustva, na inicijativu poslodavca. Usklađivanjem s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje strojevima s povećanom opasnošću te usklađivanjem rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Rukovatelj motornom pilom

Ravoj metoda i tehnologija rada u: mehaniziranom pridobivanju i izradbi drva u šumarstvu, suvremenom načinu gospodarenja šumama uvođenjem ručne-strojne sječe motornim pilama lančanicama, čišćenju i prorjeđivanju šuma, tesarstvu na građevinama, održavanju cestovne infrastrukture, komunalne infrastrukture u prakovima i nasadima.

Rukovatelj traktorom sa radnim priključcima

Program za rukovatelja traktorom s radnim priključcima donosi se za potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrta i tvrtki čija je djelatnost poljoprivreda, kako bi njihovi zasposlenici formalizirali znanja i vještine za koja posjeduju prethodna praktična iskustva na ovim poslovima.

Rukovatelj kran dizalicom

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu kran dizalicom

 • Razumjeti namjenu, konstrukciju i funkciju glavnih dijelova kran dizalice
 • Provoditi osnovne mjere održavanja kran dizalice
 • Razumjeti organizaciju rada na gradilištu
 • Raditi sa kran dizalicom na siguran način

Hidraulična dizalica

Program se donosi zbog polaznika koji imaju potrebe formalizirati vještine i znanja za koje posjeduju praktična iskustva, na inicijativu poslodavaca. Usklađivanje s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca a ovim profiolom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje strojevima s povećanom opašnošću te usklađivanje rada poslodavca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Autodizalica

Kompetencije koje polaznik stječe

 • Radlikovanje dijelova i sklopova autodizalice
 • Priprema autodizalice za rad, odabir tereza obzirom na teret
 • Pravilno rukovanje komandama autodizalice pri dizanju, premještanju u spuštanju tereta
 • Mjere odžavanja i čuvanja autodizalice

Rukovatelj viličarom

Kompetencije koje polaznih stječe završetkom programa

 • Razlikovanje dijelova i sklopova viličara
 • Pregled viličara prije puštanja u rad
 • Pravilno rukovanje komandama viličara
 • Provođenje mjera održavanja i ispravno popunjavanje dokumentacije
 • Primjena mjere zaštite na radu, zaštite od požara

Rukovatelj motornom kosilicom

Raširenost poslova održavanja travnatih javnih površina komunalne gradske i prometne infrastrukture, parkova, košenja nogometnih igrališta i drugih sportskih travnatih terena, održavanja i košenja obiteljskih okućnica i voćnjaka, košenja i oblikovanja trave i mekane vegetacije, u poljoprivrednim gospodarstvima

KOD 95

KOD 95

Periodička izobrazba profesionalnih vozača

ADR

ADR

Osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari

Početne kvalifikacije

Početne kvalifikacije

Stjecanje početnih kvalifikacije za autotaksi, teretni i putnički prijevoz