Upišite ime poduzeća, obrta, kluba ili ime i prezime ako prijevoz naručuje privatna osoba