Važna obavijest

Zbog učestalih upita kandidata za vozače u vezi primjene i postupanja s odredbama članka 30. i 31. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017., 06/2018. i 102/2020. – u daljnjem tekstu Pravilnik), dana je uputa kako slijedi.
Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja, sukladno odredbama članka 18. citiranog Pravilnika, uređuju se ugovorom u pisanom obliku, koji mora sadržavati propisane elemente. Sukladno tome, kao i odredbama članka 24. Pravilnika, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja.
Odredbe Pravilnika koji je stupio na snagu 01. siječnja 2018. odnose se na sve kandidate koji su autoškolu upisali nakon navedenog datuma, što znači da kandidat za vozača upisan u autoškolu nakon 01.01.2018., koji je prekinuo osposobljavanje za vozača, sukladno članku 19. Pravilnika, ima pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj autoškoli ako od dana početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta PPSP do dana nastavljanja osposobljavanja nije prošlo više od jedne godine.
Prijelazne i završne odredbe Pravilnika odnose se na kandidate koji su započeli osposobljavanje prije stupanja na snagu predmetnog Pravilnika, u kojima je člankom 30. Pravilnika propisano da će kandidati za vozače koji su započeli osposobljavanje prije stupanja na snagu novog Pravilnika, dovršiti osposobljavanje prema odredbama do tada važećeg Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Pravilnika, a ukoliko u predviđenom roku ne dovrše osposobljavanje autoškola je obvezna osposobiti ih sukladno odredbama važećeg Pravilnika.
Slijedom toga, a na temelju odredaba članka 31. Pravilnika, kandidati za vozače koji su prekinuli osposobljavanje, a u razdoblju od 01.01.2018. do 01.01.2021. nisu imali nikakav nastavak u osposobljavanju, obvezni su se ponovno osposobiti iz nastavnih predmeta PPSP, PPP i UV.
Uzimajući u obzir specifičnu situaciju koju je pred sve nas stavila pandemija korona virusa COVID-19, a nastavno na sve do sada zaprimljene upite kandidata za vozače, na koje se odnose odredbe ovog Pravilnika, od strane Ministarstva unutarnjih poslove i Hrvatskog autokluba, utvrđeno je zajedničko mišljenje da kandidatima za vozače koji nisu imali prekid osposobljavanja duži od tri godine, zaključno s 31. prosincem 2020., treba omogućiti nastavak i završetak procesa osposobljavanja najkasnije do 31. prosinca 2021.
Autoškole su dužne s ovom uputom obavijestiti svoje kandidate za vozače na koje se uputa odnosi. Na sve buduće upite kandidata za vozače zaprimljene nakon objave ove upute, smatrat će se kako je na upit odgovoreno ovom uputom.

Get a quote

If you want to get a free quote without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.